פרופ' רונן אברהם – מומחה לדיני נזיקין וביטוח: על ביטוח ואפליה

בפרק זה עומר ירדני, תלמיד הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, משוחח עם פרופ' רונן אברהם. פרופ' אברהם, מומחה לדיני הנזיקין ולדיני ביטוח, חוקר שאלות של אפליה במשפט הפרטי. בשיחה עמו דיברנו על אפליה בשוק הביטוח, שאלנו מתי קריטריונים ניטראליים לכאורה יוצרים אבחנות פסולות בין מבוטחים ודנו בנזקים שהאבחנות הללו יוצרות.  

משך השיחה: 18:34 דק'. 

Music: "Sputnik" by "Scanglobe" is licensed under a Creative Commons, Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.

 

Share | Download