TAU Law Podcast – The Camera's Role in the Prosecution of Nazi Crime

בפרק זה שקד טורם ים, תלמידת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, משוחחת עם פרופ׳ ליאורה בילסקי – מומחית למשפט ושואה, משפט בינלאומי פלילי, צדק מעברי ומשפט ופמיניזם. מה היה מקומה של המצלמה ותוצריה במשפטי השואה המפורסמים – נירנברג ואייכמן? מהן הדילמות העולות בשל השימוש באלה במסגרת המשפט? ומה היה יחסם של הנאצים מחד וניצולי השואה מאידך כלפי המצלמה במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה? לכל הפרטים, האזינו לפרק מעורר המחשבה עם פרופ׳ בילסקי, בשיחתה על מאמרה ״עדות המצלמה ומשפט השואה״ שיראה אור בקרוב.  

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App