בפרק זה עומר ירדני, תלמיד הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, משוחח עם פרופ׳ ישי בלנק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, על חופש הביטוי של רשויות מקומיות. פרופ׳ בלנק, מומחה לדיני השלטון המקומי, טוען כי ישנה חשיבות להרחבת חופש הביטוי ולהכרה בזכותן של עיריות להתבטא בשם תושביהן. בשיחה עומד פרופ

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App