TAU Law Podcast: The Gaza Border Events and the Question of Annexation

כיצד הדין הבין-לאומי מתייחס להוראות פתיחה באש? מה ההבדל בין סיפוח להחלת ריבונות, אם בכלל? ומה קורה בבית הדין הפלילי הבין-לאומי? ד"ר אליאב ליבליך, מומחה למשפט בין-לאומי ודיני לחימה משוחח עם איתן טלמור, תלמיד הפקולטה, על מעמדן המשפטי של צעדות השיבה, על שאלת הסיפוח, ועל ההליכים הנוכחיים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי ביחס לסכסוך הישראלי פלסטיני. סקרנים לדעת מה עומד במרכז הדיון? האזינו לפרק.

שיחה זו נערכה במסגרת שיתוף פעולה עם כתב העת "עיוני משפט".

מאמרו של ד"ר ליבליך: "בין הפרדיגמות: חוקיות הפתיחה באש בגבול עזה על פי הדין הבינלאומי לאור פסיקתו של בית המשפט העליון".

משך השיחה: 33:30 דקות.

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App