מתוך הסדרה "קצרצרים" על התחדשות עירונית של מגזין אורבנולוגיה.

ההיבטים החברתיים של דיור בר השגה הם רבים ובלתי מטופלים. למשל, העובדה שאין שהתחדשות עירונית בפריפריה, עדיין לא קיבלה מענה רגולטורי. נטע זיו, משפטנית, מציעה מנגנון חלוקתי חדש שיוכל לאזן בין חוסר האיזון בפריפריה ובמרכז. כמו כן היא מציעה להגביל את ‘ההבטחות’ של היזם לדיירים ולחייב תסקיר חברתי מקיף. הקצרצר הזה הוא על הצורך להכניס מנגנונים רגולטוריים שיעזרו ליצור התחדשות עירונית הוגנת יותר. 

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App